CV
september
2008

 

Gunnar Jutelius 490512-0178
gunnar.
juteliusATgmail.com
Södermannagatan 64 A
116 65 Stockholm
hem: 08-641 50 31 mobil:073-738 41 91

webbsida: www.arkitakt.com

 

Anställningar och praktik

Arbetsgivare

Tidsperiod

arkitekt

Arken SE ab

 

070801 -

universitetsadjunkt

 

KTH-Syd

ht95 – vt03

 

byggnadskonstruktör

Blomberg Byggprojekt AB

901113 - 931130

lärare i svenska för invandrare

Studiefrämjandet i Malmö

ht87 - vt88

lärare i svenska för invandrare

ABF Malmö

ht86 – vt87

lärare i svenska för invandrare

ABF Södertälje

ht77 – vt81

anställd trafikdivisionen

Malmö Gatukontor

våren 86

medlem Södertälje Konstnärskrets

ställt ut egna grafiska blad

hösten 81 - våren 83

praktikant Sollentuna Stadsarkitektkontor

Sollentuna kommun

 

 770531 - 771118

 

lärarvikarie

Stockholms skoldirektion

ht76 – vt77

praktikant Sollentuna Stadsarkitektkontor

Sollentuna kommun

 

760608 - 760930

lärarvikarie

Stockholms skoldirektion

 

ht75 – vt76

KTH-Syd undervisning:
Multimedia 10p, Parallellpublicering 10p, Multimedia steg ett 4p, Multimedia steg två 4p, Teknikinformatör 10p, XML 6p, Husplanering 4p o 6p, 3D-visualisering och multimedia 4p, Integrerad CAD-projektering med 3D-visualisering 4p, Tekniska basårets projektundervisning

KTH-Syd projekt:
CD-applikationer: Strindbergs Pelikanen och Människan i Centrum,
Nynäshamns Fördjupade Översiktsplan för webben,
EU-projekt: Skärgårdshus 2000, VHPVirtual House Project
Resa till Berlin för att studera lera som byggnadsmaterial, 2001
Projekt för att få studenterna på Elektro, KTH-Syd att upprätta en kunskapsdatabank, 2002
Skiss till webbaserat läromedel i Computational Fluid Dynamics, 2002
CD med Byggutbildarna för undervisning om och  upprättande av kontrollplan för småhus, 2002

 

Utbildning 

Examen eller
kursinnehåll

 Kurstid

KTH Arkitektur

Spår 7 Generic/Specific 9p
Pontvik/Spetz

ht03-vt04

KTH Arkitektur

X-jobbs kurs 4p

ht03

KTH Lantmäteri

GIS

ht94

KTH Väg o Vatten

Byggnadsstatistik II 8p
Betongbyggnad II 4p

vt94

Pauliskolan i Malmö

Teknisk specialkurs
byggteknisk gren

ht88 – vt90

Grafikskolan Forum, kvällskolan

grafik

vt87 - vt88

Vuxengymnasiet i Malmö

ADB-grundkurs

vt86

värnpliktstjänstgöring

 

nov74 - aug75

KTH

arkitektursektionen

ht70 – ht74

Stockholms Universitet

Teoretisk fysik 20 p

vt70

Tekniska Högskolan

maskinsektionen

ht68 – vt69

Lärarhögskolans Övningsskola i Stockholm

Studentexamen
reallinjens matematiska gren

ht65 – vt68