Peer-Ove Skånes, 281011-9491
arkitekt SAR/MSA, MAA
Guttormsv 8, 167 73  Bromma
tel arb 08 – 55693170, fax arb 08 – 642 22 40
tel / fax hem 08 – 25 94 52

Curriculum vitae
1953              Arkitektexamen vid Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, København

1952-1956    Anställning hos Cerl R Fredriksen Tegnestue, København.
Bostäder, kollektivhus, katolsk kyrka, mm

1956-1957    Anställning hos Curman & Gunnars Ark kontor i Stockholm
Stadsplaner, flerfamiljshus i Halmstad, mm

1957-1964    Anställning hos Ralph Erskines Arkitektkontor AB i Drottningholm
Stadsplan och hus Kiruna och d:o i Sandviken (Kasper Salin-pris)

1964-            Egen rörelse
250 enfamiljshus i Kämpinge, Falsterbohus. Stadsdelscentrum i Salem i samarbete med S Curman. Förnyelse av gamla staden i Motala. Generalplan för Greater Mutrah, huvudstad i Oman med 30 000 inv, som underkonsult till Höjer&Ljungkvist, 1972.

1973-1980    Underkonsult till Ralph Erskines Arkitektkontor AB, Drottningholm
Stadsplan för Resolute Bay, ny arktisk stad i Canada. Allhus (Kasper Salin-pris) och bibliotek för Stockholms Universitet i Frescati.
Ref: Ralph Erskine, 08 - 759 00 50.

1981-            Delägare i ARKEN Arkitekter AB

1981-86 Skarpnäck, ny stadsdel med 650 lgh med social och kommersiell service.(Kasper Salin-pris). Tranebergs strand - Alviks Centrum 1986 plan för 300 lgh kontor, markanvisning, systemhandlingar.
1986  Västra Klara, studie om det offentliga rummet vid Centralstationen, överbyggnader av spårområdet, mm
1986 Melun-Sénart, ville-nouvelle med 25000 inv o 2 jvg- stationer, Paris. Tävling.
1989 Sundbyberg, studie av överdäckning av jvg-station, projekt för banverket.
1990 Färsna, 1:a pris i stadsplanetävling för ny stadsdel i Norrtelje. 1500 bost, mm.
1990-97- Mitthögskolan i Sundsvall. Delat 1:a pris och uppdrag i inbjuden tävling. Högskola med temat "universitetet som stad, i staden". Invigdes 1997, kompletteras med nya inst som projekteras under 2003.
1995-97-  Södertörns Högskola. 2a pris i internationell tvåstegstävling. Plus efterföljande utredningsuppdrag.
1993 Fördjupad översiktsplan för Steninge åt Sigtuna kommun och NCC. Uppdrag efter parallellt uppdrag.
1991-1995 Råby, Upplands-Bro. Omdaning av miljonprogramsområde på 1100 lgh i behov av teknisk och social strategi.
1992-1995 Bro Centrum. Butiker 2000 kvm och 30 lgh. Omdaning efter brand. Uppdrag efter tävling.
1998-2002- Första pris i nordisk tävling om högskole- och forskningskvarter i Borlänge.
2000-03- Hotell vid Slussens T-banestation, pågående proj för bygglov. Uppdrag efter parallellt uppdrag för PEAB och SBK.
2003- Nytt fiskeläge för uthyrning/hotell vid Höga Kusten. För entreprenör och Länsstyrelsen. Pågår.
2001-2006- Planuppdrag för SBK, Skanska, Jernhusen och NCC att forma plan och projektera kontorshus inom ny stor plan intill Norra Bantorget. Kontor, hotell, bostäder, ca 80 000 kvm BTA.
2003-2004  Mitthögskolan mediahus.
2004 ”Det är möjligt” inspirationsbok åt länsstyrelsen för ett atraktivt och hållbart samhällsbyggande.
2004 Plan för pålstad, Brandholmen, Nyköping.
2004 Planjobb i Borlänge. Station med omgivning.
2004 Korsta sopförbränningsvärmeverk i Sundsvall, parallellt uppdrag
2004-2005 Åkroken – designhus, Sundsvall
2005  Norrabacke, Borlänge planutredning i industriområde.
2006 Inrehamnen, Sundsvall parallelltuppdrag 50 lgh åt HSB.
  Allm. Har deltagit i flertalet av de tävlingar och arbeten som listats på ARKENs referenslista.

1996-            Assistent och gästkritiker på KTH-Arkitektur återkommande
Övr                Juryarbete
Fackdomare för SAR i olika tävlingar. Domare också för entreprenadtävlingen 1997 för Jönköpings Högskola.