Torbjörn Einarsson, 451212-8515
arkitekt SAR MSA
Palettgränd 7, 168 50  Bromma
tel arb 08 – 442 75 80, fax arb 08 – 643 75 80
tel mobil 070 – 422 28 78
torbjörn.einarsson@arken-arkitekter.se
tel / fax hem 08 – 37 02 27

Curriculum vitae
beträffande utbildning och arbete dec 2006

1967-1972    Arkitektutbildning vid KTH, Stockholm.
1972              Arkitektexamen

1972-1973    Anställning hos Georg Varhelyis Arkitektkontor, Stockholm
Centrumomdaning, restauranginredningar och två tävlingar

1973-1980    Anställning hos Ralph Erskines Arkitektkontor AB, Drottningholm
Projektering av kontor, skolor, butiker, centrumanläggningar och bostäder, Dels som projektör, dels som handläggare.
Ref: Ralph Erskine, 08 - 759 00 50.

1981-            Delägare och anställd i ARKEN Arkitekter AB
Arbetet har omfattat handläggande och projektering av ny- och ombyggnad av kontor, hotell, vägar, skolor, universitet och bostäder.

Några projekt och tävlingar som kan nämnas i detta sammanhang;

1990-1997- Mittuniversitetet, Sundsvall, högskolecentrum innehållande bl a kemilab, skyddsrum, högskolebibliotek, restaurang och stora föreläsningssalar. Även yttre planering, Summa 20 000 kvm BTA. Ansvarig arkitekt. Ref: vd Lars Gustafsson, Akademiska Hus, 090 - 786 11 07. Uppdrag efter tävling.
1987- Inbjudningar till internationella tävlingar i Paris, Berlin, Helsingfors där frågan gällt framtidsidéer för en helt ny stad söder om Paris, omdaning av Berlins betongelementförorter och hållbara ekologiska strategier för stadskorridoren Helsingfors-Tammerfors.
1991-1995 Råby, Upplands-Bro. Omdaning av miljonprogramsområde på 1100 lgh i behov av teknisk och social strategi. Ansvarig arkitekt. Ref: Lars Celén, NCC, 018 - 16 15 04. Uppdrag efter entreprenadtävling.
1992-1995 Bro Centrum. Butiker 2000 kvm och 30 lgh. Omdaning efter brand. Uppdrag efter tävling. Ansvarig arkitekt. Ref: Göran Ahlgren, Upplands-Brohus, 08 - 582 484 10. Uppdrag efter inbjuden tävling.
1991-1992 Viby, Sollentuna. Plan för ekologisk stadsdel, ca 180 bostäder. Ref: planeringschef Erik Barkman, Sollentuna kommun, 08 - 92 16 49.
1998-2006- Borlänge forskningspark och högskolekvarter. Första pris i nordisk arkitekttävling. Gator och våtmarksdammar är klara. Idéskiss och nu 2006 förslagshandling för Resecentrum vid jvg-stationen.
1999-2006- Högskoleuppdrag. Efter vårt bygge av Mittuniversitetet i Sundsvall har vi inbjudits till utredningar och parallella uppdrag till ett dussintal lärosäten, forsknings- och företagsparker, Helsingborg, Malmö, Halmstad, Kalmar, Jönköping, Borlänge, Haninge, Södertörn, Albano, Uppsala, Umeå, Luleå.
2000-tal  Sjöfronter har varit uppdrag och tävlingar i en mängd kommuner på senare år. Ofta med överväganden om hur man ska bemästra mellanliggande trafikleder, industrirester och järnvägsdragningar. Exempelvis i Helsingborg (sänkning av jvg), i Limhamn, Klagshamn och Västra Hamnen i Malmö, i Kalmar, Jönköping, Örebro, Västerås, Nynäshamn, Nyköping, i Södra Värtan, Loudden och Skärholmen-Sätra i Stockholm, i Norrköping, Norrtälje, Umeå (station UÅÖ för Botniabanan), Sundsvall, Haparanda.
2001-2006- Planuppdrag för Sth SBK, Skanska, Jernhusen och NCC att forma plan och projektera byggnader inom ny stor plan mellan Norra Bantorget och bangården. Kontor, hotell, bostäder, ca 80 000 kvm BTA. Ansvarig arkitekt. Ref: Jan-Erik Bengtsson, Skanska 08 - 504 35 000.
  Planuppdrag för Umeå kommun och botniabanans station UÅÖ forma dels knytningen upp mot universitet och regionsjukhus, dels ner mot älven och över till Ön som pga järnvägen blir en ny mycket strategisk stadsdel.

Övrigt
1987-2005-   Undervisning på KTH, avd f arkitektur, lantmäteri och infrastruktur.
Hus- och stadsplanering, urban management. Ref: Göran Cars, 08 - 790 79 38.

1989-1990    Kommunalpolitisk erfarenhet
Ledamot av Stockholms Kommunstyrelses planeringsberedning.

1970t-           Publicering
Har publicerat mig en mängd artiklar och böcker. Har suttit / sitter i redaktionskommittéer, tidigare för tidskriften Arkitektur, fn i PLAN. Har varit med om att ge ut inspirationsboken Bo i Sörmland åt landshövdingen och länsstyrelsen. En andra utökad utgåva framtogs under 2003. Skriften har bl a lett till uppdrag med hus och torg vid Vingåkers nyöppnade station, 2006-. Har av Riksbyggens Jubileumsfond fått stipendiemedel för att ge ut handboken Hur bygga Stad och By. Har skrivit inledningskapitel i Vägverkets nya handbok TRAST 2004-05-.

1988-2008    Föreläsningar vid konferenser, seminarier, etc.
Föreläsare i bygg- och planeringskonferenser i Sverige och internationellt.. Hos kommuner och byggare, för Boverket, regionplanekontor, Mälarforum, länsstyrelser, vägverk, mfl. Återkommande tema har varit ekologi och stadsbyggnadsstrategier för det postindustriella samhället. Ref: Louise Nyström, Boverket och Stadsmiljörådet, 0455 - 531 87.