VTI Transportforum 2010 i Linköping

VTI

Transportforum 2010

Nycklar för en framgångsrik stadsutveckling, det unika i staden

Torbjörn Einarsson

Näringsfången har skapat våra bosättningsmönster. Genom decennier och sekler har det varit så, fisket gav fiskelägen, mineralfyndigheten gav gruvstaden, farleders möten gav handelsstäder.

Delvis är det fortsatt så. Men en signifikant förändring har inträffat. Medan arbetskraften förr sökte sig till arbetsplatser, ser vi nu också det motsatta, att arbetsplatser i allt högre grad uppstår där det finns intressant arbetskraft.

Det sker parallellt med en annan förändring. Där förr lokaliseringen skedde på husfaderns villkor, tas numera besluten alltmer utifrån familjers samlade perspektiv.
”NAB har blivit NBA”.

Här ligger stadens, politikerns, spelutrymme: se över Din stad som arena för det goda livet! Får Du studenterna att stanna, får Du många som vill bo där, så får Du också ett företagande som vill lokalisera sig där.

Ett par kryddor i denna arena är dels charm, dels egen profil, inte ”följa-john”. 

Med STEP-metoden går det att finna sådana kryddor, glömda kvalitéer, lokal stolthet. Redskap: workshop och charrette, stadstypsmatris, värderos, rundabord, ortofoton, modellklossar, ordlista som fungerar för både lekmän och fackmän av olika discipliner.

Metoden fungerar så att den på köpet ger smidigare planhantering, ökat engagemang, pedagogisk fokusering på hållbarhetsaspekter och bättre blick för var och hur ny bebyggelse kan ge värden. Metoden har använts i en mängd kommuner, internt och i offentliga möten, som internutbildning för byggare som funderar på affärsidéer, på hembygdsföreningar och universitet.

Exempel ges från storstad och by, Sverige och Sri Lanka.