MITTUNIVERSITET SUNDSVALL

Mittuniversitet vid Åkroken är ett universitet byggt som ett stycke stad. Med gränder och torg, broar och bryggor, nya och gamla hus. Kvarteren har fått sin form av befintliga hus och arkivens gatumönster.

Arkitekturen knyter an till svensk magasin-tradition, de gavelställda byggnaderna mot ån ger en förnimmelse om den norrländska sjöfartens storhetstid.

Lokala inspirationskällor är Kulturmagasinen nere vid hamnen och gamla sjukstugans högresta gavlar.
Fasaderna består av trä, tegel och puts, stål och glas. Skorstenar, kupor, fågelholkar och spaljeér ger en lekfull stämning till denna sundsvallska akademi.