ALBANO STOCKHOLM

Parallellt uppdrag 1998 angående nya universitetskvarter mellan Stockholms Universitet och Tekniska Högskolan.

64 000 BTA plus en ekodal som länk mellan nationalstadsparken och Brunnsviken. Underlag för Akademiska Hus inför markköp av SJ.