ALLIERO SUNDSVALLAvknoppningskvarter intill högskolan. Uppdrag efter parallellskiss för Hallström & Nisses Fastighets AB.

Gav 28 000 kvm BTA för kontor, lab, bostäder i en kvartersväv mellan ån och bergshanget. Detaljplane- och bygglovsarbete klart, bygghandlingar för etapp 1 pågår.
2000