BÅLSTAUnder rubriken ”Bygg Bålsta C med oss” samlades den 12 sept 2011 en workshop i kommunhuset i Håbo. Idén hade initierats av RSD / Grosvenor för att främja ett utbyte av idéer mellan kommun och bolaget som nyligen förvärvat Bålstas stora centrumanläggning.

Underlaget utgjordes av kommunens pågående arbetsmaterial till ny FÖP för centrum och Arken Arkitekters ”redskapslåda” STEP, en slags workshop där parter gemensamt arbetar fram olika alternativ. Arken Arkitekter har parallellt rollen att med detta förbereda en skiss för centrumanläggningens knytning till, och bidrag till, stadskärnans utveckling.

Workshop enligt denna STEP-metod lägger vikt vid att grupper inte bara listar viktiga aspekter och programkrav utan dessutom får till uppgift att i partssammansatta grupper bygga modeller av ett projektet i fråga, ”hands-on”. Det innebär krav på konkretiseringar och vägningar, på ett tagande och givande där tålmodigt knådande brukar kunna lösa låsningar och bringa parter närmare varandra. För konsulter utifrån innebär metoden ett sätt att snabbt lära känna fakta och ”åsiktslandskap” – vilket är bra för att undvika tankespår som lätt kan bli till irrgångar och klavertramp.

Först ut var Anna Nilsson och Svante Guterstam,planarkitekter från Håbo kommun, som berättade om deras FÖP-arbete som utgör ”starting point” for dagens arbete. FÖP-förslaget förordar bygge av mer urban stad i Bålsta centrum och förutser ca 1500 nya bostäder.

Planeringskontorets hittillsvarande konklusioner blev en bra bas, de verkar anammas av de allra flesta. Det gällde både idéer om gatunät, ökad grad av blandning och valet av skala på kvarter och gator. Idéerna för ett framtida mer urbant Bålsta finns redovisade i denna rapport. Deltagarna var engagerade och entusiastiska. Denna rapport avslutas med en skiss som avses utgöra summering av det som byggdes och kommenterade under workshop-dagen.

Deltagarna vid bord 1 kom med nedanstående förslag:

Deltagarna vid bord 2 kom med nedanstående förslag:

Arken gjorde en utvärdering av de två förslagen för att sen
sammanföra dem till nedanstående förslag.