BARKARBY JÄRFÄLLASedan mer än femton år pågår en planering för utbyggnad på fältet. Målet för utbyggnaden är en bärkraftig samhällsutveckling som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och fysiskt hållbar.

Planeringsprocessen ska förstås präglas av en helhetssyn på människa och miljö.
ARKEN har tillsammans med Ekologigruppen och J&W gjort en stadsanalys. Där näringsidkande och kulturell förankring beaktas samt bebyggelsetäthetens betydelse för de 4 olika (ekonomi, ekologi, teknik och sociologi) bärkrafterna.
1993