BORLÄNGE CENTRUMParallellt uppdrag för kommun, köpmannaförening och ett antal byggare.

Strategier för kvartersstadens trivsel och livskraft i hotet från stormarknader och trafikfar. Idéer om integrering av boende, arbete, undervisning, service i den lilla stadens skala.
1993-1994.
Har hittills lett till uppdrag om Sveatorget och Liljeqvistska parken. 1995. Samt utformning av Stationsgatans förvandlig till boulevard. 2005.