BOVERKETS TILLDELNING


Arken SE har av Boverket placerats som etta vad gäller att ge konsultstöd åt Boverkets arbete med vägledning för den fysiska planering.