BRO CENTRUM UPPLANDS-BROInomhuscentrum omdanat till småstadstorg.

Efter att tidigare inomhuscentrumet förstörts av mordbrand, ordnades en tävling om nytt centrum, med frågan återuppförande eller nydaning.

Resultatet blev Arkens idé om småstadstorg - butiker med bostäder ovanpå, hus av olika form, färg och material, gröna gårdar och överraskande vrår. Torget präglas av lekfullhet och variation.