DESIGNHÖGSKOLAN SUNDSVALL

Förslag till utformning av byggnad för Designhögskolan Mittuniversitet Sundsvall 2007.