DOKTORSAVHANDLING

Arkens vinnande förslag till Mittuniversitetet i Sundsvall har blivit ämne för en doktorsavhandling publicerad 2008. Intressant läsning för den som är intresserad av arkitekturens och stadsbyggandets idévärld.