Ekerö centrum

Uppdrag för Ekerö kommun 2011 att utforma en utbyggnad av Ekerö centrum på den befintliga bussdepån.

Perspektiv längs Ekerövägen som visar det nya resecentret.

Perspektiv längs Bryggavägen som visar den föreslagna bebyggelsen.