FÄRSNA NORRTÄLJE

Arken utarbetade 1991 ett fördjupat översiktsplaneförslag kallat "Baldersbrå" för en ny stadsdel - Färsna - norr om Norrtälje. Planen har förlagt bebyggelsen till tidigare åkermark med bibehållande åkerholmarna.

Ett långtorg bildar en central plats i planen.

 

 

År 2008 har Norrtälje kommun gått ut med ett samråd för att detaljplanelägga området.