FRESTA BY - UPPLANDS VÄSBY

Frestaby i Upplands Väsby kommun blir en by med blandad, varierad bebyggelse som tar hänsyn till och lyfter fram platsens gamla kulturmiljö. Kvarter med lummiga innergårdar mellan vackra skogsbryn. Mötesplatser i form av torg och gröna parkstråk med öppna vattenspeglar. I utkanten av bebyggelsen, utmed “kajen mot det gröna" formas odlingslotter för de boende. Uppdrag för Skanska och kommunen. 2008 under bearbetning.