Stadsplanering i Galle, Sri Lanka, uppdrag för Världsbanken

Arken Arkitekter AB har tillsammans med sitt nätverk och i Joint Venture med RDC, ett lokalt konsultteam i Sri Lanka, fått i uppdrag att utveckla kuststaden Galle i Sri Lanka. Upphandlingen skedde i konkurrens med ett stort antal internationella konsultteam, som Atkins och AECOM med mer än 100 000 medarbetare.


Torbjörn Einarsson fungerar som Team Leader. Projektet ingår i SCDP, Strategic Cities Development Projects, med finansiering av Världsbanken, för att gynna "downtown upgrading” i en serie städer i Asien, bl a två städer i Sri Lanka, f d huvudstaden Kandy mitt i landet, samt kuststaden Galle, med ett världsarv som viktig turist attraktion.

Uppdraget omfattar både en utvärdering av pågående lokala initiativ, förslag till hur dessa kan utvecklas och Arken/RDC´s egna förslag som kan främja turism och lokal utveckling. Medborgarburen planering enligt Arkens STEP-metod var en av de utslagsgivande faktorerna.

Galle är Sri Lankas fjärde största stad och har cirka 180 000 invånare. Främsta kännemärket är det portugisiska fortet från 1588, världsarv och stark turismfaktor.

Arkens nätverk omfattar Ekologigruppen AB, Gillark AB, PDSI Ltd från Sydney, Sustainable Urbanidsm, de senare från Sidney samt Trivector Traffic AB.

Arken hade 2004 ett projekt på Sri Lanka tillsammans med RDC och svenska Tyrens. Finansierat av Världsbanken och SIDA. Projektet gällde sträckning och strategier för en urban korridor längs CKAH, Colombo-Kandy Alternate Highway, en ny motorvägsförbindelse mellan Colombo och Kandy, inklusive planfördjupning för en av de berörda städerna, Gampaha.

 

3D-bilder på Mahajana pola stands and assembly, Mahajana pola market och Orropuwathe retail court

Fishermen storages - Galle Fort

Galle Fort