GOTTSUNDA UPPSALAGottsunda är stort. Stora ytor har redan bebyggts i sjuttiotalets och miljonprogrammets kraftfulla skala. Det skedde på ett för den epokens tänkande rationellt och storskaligt sätt. Lite övergivna ligger mitt bland bjässarna ensamma busshållplatser och p-ytor i väldiga skala. De nya kvarteren har att väva samman dessa olika fragment.
Sen några år ligger en del ytor öde och lite bedagade. Gömda terränglinjer, gatu- och ledningsnät utgör givna resurser.

De väldiga hyreshuslängorna kan med rätt tillägg och ett informellt gatunät fogas in i ett nytt mera måleriskt kvartersmönster. Genom att addera hus och vegetation på strategiska ställen vill vi visa hur de gamla bostadshusen kan formas till en stadsdel med en helt egen profil. För att förstärka denna profil, har vi låtit de äldre husens vridningar, ägogränser och andra historiska spår komma fram för att ge form åt det nya stadsmönstret. Det ger stadsdelen en alldeles egen karaktär och lokala rötter.
2003