KV GRENDEL DJURSHOLMBostadskvarteret Grendel, 20 lägenheter i små flerbostadshus.

Kvarteret består av fem bostadshus som alla är jämförbara i skala med omgivande villor. Husen formar tillsammans en "hästsko" vänd mot söder, där skänklarna är något utböjda för att samtliga lägenheter ska få kontakt med och utsikt mot vattnet och skärgården i nordost. Husen är huvudsakligen två våningar höga.

Uteplats finns i markplanet på husens ömse sidor. Lägenheterna en trappa upp har en stor balkong mot trädgårdssidan och solen.

Husens fasader är på gatusidan putsade i olika jordfärger - från gulockra till engelskt rött. På trädgårdssidan är husen beklädda med träpanel , bitvis försedd med spaljé.
1994. Ansvarig arkitekt: Lena Pålsson