hem > stadsbyggnad > GULLBERNA KARLSKRONANy stadsdel hopvävd med nedlagt mentalsjukhus. Projekt efter parallella uppdrag. Etapp 1 omfattar ca 40 lägenheter i ett kvarter av det dussin som planerades. Pris i SPAs Perspektiv för bästa landskapsanpassning.
1989-1993