GULLBERNA KARLSKRONA



Ny stadsdel hopvävd med nedlagt mentalsjukhus.

Projekt efter parallella uppdrag. Etapp 1 omfattar ca 40 lägenheter i ett kvarter av det dussin som planerades. Pris i SPAs Perspektiv för bästa landskapsanpassning.
1989-1993

Ansvarig arkitekt: Lars Gunnars