HÄSSELBY SLOTT - PATÉ


Tävlingsförslag 1978 om utformning av konferensanläggning/hotell vid Hässelby slott. Ur beskrivningen:
- stor vikt har lagts vid att som i programmet stadgas "bibehålla balans och samverkan mellan byggnader och landskap". Slottets centralaxel utnyttjas.

- bebyggelsen har genom läget vid periferin, den låga ssektionen och den enkla estetiken underordnats slottet. Det nya får komplettera slottet genom att bilda en slottsmur.

- bostäder och restaurang, konferensrum och motion har fördelats så att gästen ges tillfällen att naturligen röra sig i parken, och så att varje funktion har slottet som vy.