HELLERSDORF TYSKLAND
Omdaning av östra Berlins största betongförort, ca 40 000 lägenheter, som byggdes 1988-1993 samtidigt som muren revs. Hur förhindra en förväntad ghettoisering? Idéer kring kvartersbildning och hopvävning med kringliggande äldre byar, villastadsdelar och natur. Lokalisering av universitet ingick i planmönstret.Parallellt uppdrag och seminarier.
1994-96.