HÖGSKOLA HALMSTAD   

Planutredning för Halmstad kommun, Halmstad Högskola och två fastighetsägare 1999.

Ett stort kvarter med blandade industrier, varuhus, högskola i nybyggda hus och inhyrda baracker, parkeringar och impediment ställde krav på en mer representativ och uppfordrande plan. Skissen bildar underlag för kommunens planprocess.