HÖGSKOLA JÖNKÖPINGParallellt uppdrag om högskolans anknytning till staden och Munksjön. Med perspektiv på centrala stadens trafikfrågor och Jönköpings relation till de två vattnen Vättern och Munksjön.