KALMAR KVARTERET MÄSTAREN

     

Nytt huvudkontor åt Länsförsäkringari Kalmar kv Mästaren 2007 parallellt uppdrag.


Den nya bebyggelsen helar ett hål i kvartersmönstret. Portiker från bägge
gatorna ger glimtar in mot en ny grön gård, helt i enlighet med den tradition som
fi nns i Kalmar. Omvänt ger dessa portiker solglimtar ut på trottoarerna.

Den genväg genom det avlånga kvarteret som människor vant sig vid kan härmed få finnas kvar, t ex i form av en ”fiskaregränd” som hålls öppen åtminstone dagtid.
Den nya bebyggelsen ges samma skala som det klassiska Kalmar. Takfoten
varierar och ansluter till kringliggande mönster. Fasaderna vertikaliseras, i
en lekfull variation.

I det inre kan ett torn ges ytterligare en våning. Tornet ger utblick, men syns inte från något av gaturummen.
Den inre gården terrasserar i flera steg – från bostädernas takterrasser till
garagenivåns försänkta trädgård. Det skänker gröna utblickar och visten till
alla planen och ökar kvarterets byggbarhet eftersom källarplanet då också kan
innehålla lokalytor.