KLAGSHAMN SKÅNEParallellt uppdrag för PEAB och SBK Malmö. Ny bebyggelse för småskalig hållbar stadsdel.

Här har vi velat visa hur fågelns och människans revir kan hopvävas i ett sjönära förslag med bebyggelse ut mot hamn och våtmarker.

4000 bostäder och 4000 arbetsplatser i småstadens, villastadens och holkstadens skala. Utvärdering pågår.