KLASSFÖRESTÅNDAREN STOCKHOLM 

Arken har på uppdrag av Stockholms stad, Skanska och NCC/Jernhusen utformat planer för området kring Norra Bantorget i Stockholm. Arbetet har resulterat i en detaljplan med byggnader från Kungsbron i söder till Barnhusbron i norr. De föreslagna husen har en utformning som anknyter till innerstadens skala och formspråk.


Detaljplanen innehåller kontor i delar som vetter mot Stockholms Centrals bangårdsområde, ett storhotell mitt för Norra Bantorget samt bostäder i de lägen där kontorshusen kan utgöra skyddsmur mot bangården.


I kv Klassföreståndaren 2 omedelbart nordväst om Norra Bantorget har Arken tagit fram förslag på bostadshus med 80 lägenheter. Dessa är grupperade i fyra trapphus med sju bostadsvåningar, en butiksvåning i gatuplan, samt en källarvåning i anslutning till kontorshusets garage. Vart och ett av de fyra trapphusen är individuellt utformade enheter med putsfasader och stensocklar för att ansluta till innerstadens typiska bostadshus.
Till Skanskas utställningssida.

 

 

 

 

 

 

 
 

Foton från Klassföreståndaren i september 2009

 

Perspektiv mot Norra Bantorget med förslag till hotell