KUNGSBRON STOCKHOLM

Kungsbron 2003ligger mitt i centrala Stockholm i direkt anslutning till Cityterminalen och Centralstationen.

Byggrätten omfattar 26 000 m² och innebär delvis en överdäckning av spårområdet. På fastigheten byggs för företag med kontorsverksamhet i varierande storlek. Både byggnad och planlösning är anpassad för fullständig flexibilitet och maximal yteffektivitet, våningsplanen kan kopplas samman både vertikalt eller horisontellt.


Våningsplan 3 mot Östra Järnvägsgatan formas för en bredare användning: butiker, resefunktioner, service, restauranger, mötesplatser, konferensutrymmen etc. Källarvåningarna används för garage, lager och fastighetsteknik.

Kungsbron utgör en del av den detaljplan som Arken tillsammans med Stockholms stad, Skanska och NCC/Jernhusen tagit fram för att förädla området kring Norra Bantorget i Stockholm.

Arbetet har resulterat i en detaljplan med byggnader från Kungsbron i söder till Barnhusbron i norr.