LINIERO-NORRÄNGA LUNDParallellt planuppdrag för Lunds kommun. Planering av en ny bebyggelse i Norränga som ska integreras med den befintliga bebyggelsen inom Linero och en sammanhängande stadsdel skapas. Den nya stadsdelen byggs upp kring en ny spårförbindelse mellan Lund och Dalby.
2004