LÄGGESTA - LOTORP

En detaljplaneskisss för Skanska Nya
Hem och de israeliska ägarna som
utforskar möjligheterna att skapa ett
boende på en tidigare industritomt
belägen vid Mälaren i Lotorp nära
Mariefred.


Planen innehåller offentliga platser,
en strandpromenad och bryggor.
Längs stranden finns en museijärnväg
som kan bli till en reguljär förbindelse
till Läggesta järnvägsstation och
Mariefred.