LOUDDEN STOCKHOLMNy stadsdel i stället för den kontroversiella oljehamnen. 600 000 kvm BTA. En idé om hög markanvändning medelst låga och små kvarter med täta gränder och intima torg. Ingår i den stora dragkampen om markanvisningar och politik i huvudstadens heta sjöfront.
2000-2001