MALCHOW TYSKLANDFörstapris i en inbjuden tävling om centrala kvarter i en pittoresk by/småstad från 1200-talet. Ett sågverk har upphört och lämnar vacum i den känsliga kärnan.

Hur integrera en vidgning av kuranläggningar, gröna korridorer och ekologiska buffertar i den gamla kurorten?

Tre lokala arkitektkontor, tre från Hamburg/Berlin och ett svenskt kontor, Arken, tävlade. Planuppdrag och skissning för hotell åt svensk saudisk intressent har följt.
1995.