MALMÖ BRÄNNAREN

Förslag till gestaltning av kvarteret Brännaren i Malmö 2009.
Planen gick ut på samråd i september 2010.