MALMÖ SPÅRVÄGEN

Ett förslag till ny bebyggelse i kvarteret Spårvägen Malmö 2009.