MARGARETEBORG SOLLENTUNA

Program och strukturskisser för Margareteborg Sollentuna 1993.
Tre stadsbyggnadsidéer prövades:
Sjösamhället - den fria tiden styr val av boende.
Berg- och dalsamhället - ekologiskt byggande.
Stationssamhället - rörligheten viktig.

Gemensamt för de tre alternativen var små fattbara kvarter.