Värderos för regional nivå

Maria Habazin har på Arken SE som en del av masterprogrammet i samhällsplanering på Stockholms Universitet utarbetat en värderos för regional nivå.

Handledare på Arken SE Arkitekter har varit Torbjörn Einarsson.
Handledare på Stockholms Universitet har varit Gunnel Forsberg.