GOLFBANAN MARIEFRED


Golfbanan Mariefred. Markanvisningstävling för Skanska Nya Hem. 2008. Under bearbetning till planprogram för Kruus & Jonströmer AB.