HAMMARÄNGEN MARIEFRED

Markanvisningstävling tillsammans med Skanska för Strängnäs kommun 2008. Förslaget förordat av juryn. För närvarande i den politiska processen.