MARIEFRED PLANER

Strukturplan mellan Mariefred - Läggesta -Åker. Bebyggelse lagd i ett försörjbart stråk.
Attraktiva lägen + kollektivtrafik = hållbart.

 

 

 

 Åkers styckebruk

 


Åkers styckebruk

 


Läggesta

 

Läggesta

 


Marielund

 


Marielund

 


Marielund

 


Marielund


Brobyholm

 


Brobyholm

 


Brobyholm