MELUN-SÉNART FRANKRIKEInbjuden internationell tävling om stadskärna för en av Paris "villes nouvelles". Innehöll bl a företagsparker, universitet och hopvävning med småstäderna runtikring.

Ett projekt om den europeiska staden som kulturform och ekologiskt system.
1986.