MODERN STADSTRAFIK

Det är hög tid att börja bygga riktiga städer, så som de har sett ut under sekler skriver Thomas Johansson i Modern Stadstrafik 2009 nr 6 efter att ha intervjuat Torbjörn Einarsson Arken SE arkitekter.