MOON GREEN GARDEN KINAKinesiskt småhusprojekt i San He, nära Beijing International Airport. Projektet var byggt till 20%, men inga hus sålda. Arkens nya plan, där det byggda integreras i en trädgårdsstad med svensk förebild, skall få projektet att "nytända".
1999.