NACKSTA SUNDSVALLParallellt uppdrag. Omdaning av miljonprogramsområde inkl centrum och skollokaler för att öka dess attraktivitet och anpassningn till ett kretsloppsperspektiv.
1997.