ÖN UMEÅFÖP - Fördjupad översiktsplan för Ön Umeå.

Utmaningen gällde ekologisk bebyggelse på en centralt belägen grön ö.

Inleddes med workshopdagar med tjänstemän, politiker, byggare och berörda grannar.

Studie av fyra nivåer; by, trädgårdsstad, småstad och stad för Stadsledningskontoret
Umeå kommun.

Inlämnad sommaren 2006. Antagen 2008.


 


Alternativ - Small


Alternativ - XLarge