OSKARSHAMN - INRE HAMNEN - 2013               Ta hem förslaget Okaj -

 


Tre team uttogs 2013 till ett parallelt uppdrag för att omgestalta den Inre hamnen i Oskarshamn. Arken Arkitekter var ett av teamen.

Vi sammarbetade med arkitekt Hans Gillgren på Gillark, Trivector Traffic och Ekologigruppen.

Vårt bidrag kallat Okaj skapar ett ny samlingsplats i Oskarshamn i form av en cirkulär kaj mellan Brädholmen och Badholmen. Invid kajen placeras en ny byggnad för utställningar och konferenser kallad 'Energirum'.

Runt den cirkulära kajen är fjorton mindre byggnader utplacerade med användning som hotellrum, ateljéer, försäljningsställen, bostäder mm.

Dansbanepaviljongen på Brädholmen görs om till en stör scen som riktar sig ut mot publiken framför scenen och runt den cirkulära kajen.

 

 

I vårt förslag Okaj ingår också ny bebyggelse på den norra kajen och på den södra kajen kring järnvägsstationen och den gamla dockan.