ÖSTHAMMARPlanarbetena i Östhammar började med ett parallellt uppdrag angående stadens växt ut mot Östhammarfjärden.

Staden har haft en törnrosasömn sedan Östhammar var en sjöfartsstad med en intensiv hamnverksamhet.

Sentida växt har skett in mot land i form av gängse bostadsområden och spridda hus längs Östhammars infartsvägar. Detta tillsammans med landhöjningen har gjort att Östhammar har kvar en attraktiv potential längs havsfronten.

Arkens förslag visade hur staden vid vattnen kan utvecklas för bostadsbebyggelse, verksamheter och service som stärker stadens roll som turiststad.

Arkens arbete övergick till ett flertal program- och detaljplanearbeten i samarbete med kommunens tjänstemän och politiker.FÖP centralort


Perspektiv hamnen


Detaljplan för Bryggeritomten