RÅBY ROT UPPLANDS-BROOmvandling av miljonprogramsområdet Råby och den lilla tätort det ligger i.

I ett tidstypiskt miljonprogramsområde med 55 identiska lamellhus, har husen individualiserats genom färgsättning, markbehandling, parvisa kopplingar till nya kvarter, påbyggnad av sadeltak och fler små och stora lägenheter. Nytt trafiknät och smärre spridda parkeringar.

Med bland Årets byggen 1994 av tidskriften Byggindustrin. Uppdrag för NCC och Upplands-Bro Hus.
1992-1997