RINGVÄGEN KUNGSÄNGEN

Ringvägen Kungsängen uppdrag för NCC 2008 - markanvisningstävling under utvärdering